O nas

Dotychczsowe osiągnięcia w działalności stowarzyszenia Unia Górowian

1/ Skuteczny apel o odstąpienie od sprzedaży budynku po łaźni miejskiej

z przeznaczeniem na cele społeczne.

2/ Zorganizowanie konferencji poświęconej uzależnieniom od narkotyków i

alkoholu pod patronatem Przychodni Lekarzy Specjalistów „Pharma Medica”.

3/ Reaktywacja górowskiego harcerstwa, oraz zapobieżenie sprzedaży  „Harcówki”.

4/ Podjęcie inicjatywy powstania Muzeum Ziemi Górowskiej.

5/ Organizowanie 3. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej p.n. „Góra

Rocka” i Zlotu Motocykli, wpisującego się na stałe w kalendarz imprez muzyczno-

rozrywkowych w naszym mieście.

6/ Udział w procesie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i

gminy Góra, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych w

związku z budową przeprawy mostowej na Odrze w Ciechanowie, w tym:

-        przygotowanie wstępnej koncepcji tranzytu drogowego w gminie Góra wraz z obwodnicą Góry,

-   uczestnictwo w spotkaniach dot. analiz i projektów urbanistycznych.

7/  Współdziałanie z innymi organizacjami życia publicznego:

- włączenie się w przygotowania do powstania skateparku – inwestycji gminnej,

- przekazanie odtwarzacza MP3 na licytację XIV finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy,

- ufundowanie 30 paczek wielkanocnych w ramach akcji „Zajączek”, dla

dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze,

- ufundowanie medalu pamiątkowego honorującego wybitnych absolwentów LO,

wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi  Górowskiej, Fundacją Pomocy Szkole

- zrefundowanie uczestnictwa kataryniarza w I-szym „Jarmarku Górowskim”,

organizowanym przez Fundację Pomocy Szkole,

- dofinansowanie teatrzyku dla dzieci p.t. „Żabi Król”, organizowanego

przez Bibliotekę Miejską w Górze,

- wspomożenie potrzebującej pomocy Sandrze Opat, w ramach akcji

charytatywnej zorganizowanej przez Dom Kultury,

- współorganizowanie z Komitetem Założycielskim MZG wystawy fotograficznej

promującej powstanie muzeum, w ramach obchodów Dni Góry – 2009,

- współdziałanie z Radą Sołecką wsi Stara Góra w sprawie przyszłych

rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Góry,

- współpraca z Dolnośląskim Biurem Planowania i Urbanistyki

przy opracowywaniu „Programu zagospodarowania turystycznego szlaku

kajakowego Baryczy” oraz podjęcie starań o urządzenie przystani

kajakowej w Ryczeniu

 

Planujemy dalszy aktywny udział w życiu naszej wspólnoty samorządowej,, oraz organizowanie kolejnych edycji festiwalu Góra Rocka, organizowanie spływów kajakowych, organizowanie marszów z kijkami (nordic-walking)