Deklaracja

Pobierz: Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia Unia Górowian


Deklaruję przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Unia Górowian

w charakterze członka zwyczajnego.

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

……………………………………  …………………..  ……………………………………  ………………..

(miejscowość)                 (kod)                        (ulica)                    (nr domu)

 

……………………………………  ………………………………..  ………………………………

(telefon)                             (fax)                            (e-mail)

 

Miejsce pracy / nauki

Nazwa firmy / szkoły ………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………  …………………..  ……………………………………  ………………..

(miejscowość)                 (kod)                        (ulica)                    (nr domu)

 

……………………………………  ………………………………..  ………………………………

(telefon)                             (fax)                            (e-mail)

 

Zawód wyuczony:                  Zawód wykonywany:                      Stanowisko:

 

……….……………………….              ………………………………               …………………………

 

Zakres wykonywanych usług:   ………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do czynnej pracy dla realizacji celów Stowarzyszenia i wypełniania obowiązków statutowych.

 

Data:  ……………………………………………………….                        Podpis:   ……………………………………..